Destrukce tradičního správce kryptoaktiv a workshop o řešení projektových krizí

Systémy se učí odstraňováním. V případě, že je systém zahlcený a prostý výkonu, odstraňujte vše, co jej zatěžuje až do té doby, dokud funguje. Přestane-li fungovat, vraťte zpět poslední součástku, obnovte provoz a poté systém rozvíjejte. Znovu a lépe.

Jisté paradigma najdeme v každém správně fungujícím celku. Pokud celek funguje tak, jak má, doprovází jej striktní hierarchie. Pokud nikoliv, vstupuje do hry tzv. vnitrodruhová agrese. Jestli nevíte, co vnitrodruhová agrese znamená, a jakou souvislost má s ničením nefunkčního, jste zde na správném místě. 

Ideální pro pochopení je příroda.

Například lvi se ve smečce chovají tak, že dodržují jasně definovanou hierarchii. Méně významní jedinci se podřizují silnějším a pro smečku důležitějším, kusům. Dojde-li k jakémukoliv sporu, slabší si lehají na záda a vystavují silnějšímu svá slabá místa, čímž okamžitě signalizují svou podřízenou roli. Nestane-li se tak, dochází k agresi. 

Agrese má pro celek mimořádný význam.

Pokud celek vede jedinec, jehož konání smečce škodí, je mimořádně důležité, aby byl nahrazen. Zájmy celku se tak plně podřizují hierarchii. Analogie vidíme na každém kroku.

Například v letadle.

Pokud hrozí jakákoliv krizová situace, jako první si kyslíkovou masku nasazují ti nejsilnější. Teprve poté se připojují slabší. Takto udržujeme funkčnost systémů v chodu. 

A jaký to má pro nás význam? 

Jde zejména o to pochopit, že to, co se běžně děje v přírodě, má své paralely také v podnikání. Podnikání rovná se projekty. V projektech jsou lidé a lidé, to je jistá hierarchie. Totiž jakmile jde o životy lidí, je zcela jedno, zdali má někdo pravdu či nikoliv, důležité je, zdali přežijeme. 

Důležité jsou výsledky. 

Naše asociace sdružuje členy, kteří na potřeby lidí svými projekty reagují přímo. Uspokojují je tím, že vytvářejí funkční systémy zaměřené na výsledky. Výsledky predikují cestu, a pokud je cesta funkční, můžeme ji označit tak, že poslouží také dalším. 

Tak vzniká účinná regulace.  

Lidé totiž do projektů neinvestují jen svůj čas, ale také peníze. Spojují se tím světy těch, kteří potřebu vidí a přímo na ní reagují s těmi, kteří jejich jednání podporují. Jsou to lidé, kteří investují svá aktiva v důvěře, že se zhodnotí. Pokud se tak děje, přirozeně přitahují další lidi a smečka roste.  

Pokud nikoliv, projekty chřadnou a postupně umírají.

I tento postup však může být, jak jsme si názorně představili v začátku tohoto článku, správnou cestou. Vydržíme-li, můžeme během odstraňování objevit indicii, kterou jsme na poprvé přehlédli. Během jejího hledání se systém zeštíhlí a sám si řekne o lidi, kteří se mu hodí.

Ten kdo zjevná fakta ignoruje skončí v propadlišti dějin. 

Naše asociace neslouží jen regulování nového trhu. Její služby souvisí také s poznáním, že projektům mnohdy plně postačí pohled zvenčí a opět se rozjedou. 

Zájmy investorů jsou nadřazeny zájmům zaměstnanců. 

Pamatujte si prosím, že BACCA je k dispozici každému projektu, kterému se pohled zvenčí hodí. Mnohdy stačí hodinová diskuze se zpětnou vazbou směrem k vedení a vše se opět roztočí tak, jak má. Pochopení několika drobných, avšak nesmírně účinných skutečností, pomůže zpomalující se projekt znovu efektivně nastartovat.

Jedna podstatná věc, kterou je vhodné si zapamatovat. 

Dříve, než začnete projekt rekonstruovat, si spočítejte, zdali to dává vůbec smysl. Mnohdy je totiž efektivnější začít zcela znovu od začátku. Ušetříte čas, náklady a v konečném důsledku projekt zrealizujete lépe. Zjistíte totiž, co skutečně děláte, jak to má vypadat, komu to má sloužit, a jaký výkon to má generovat. 

Teprve poté co to zjistíte, si přitáhněte správné lidi. 

Nejúčinnějším měřítkem pro poznání, zdali jdeme správnou cestou, jsou peníze. Peníze jsou jedním z nejúžasnějších nástrojů, které na této planetě kdy vůbec byly vymyšleny. Okamžitě nám ukazují, zdali jdeme správným směrem. Pokud ne, zmizí.  

Peníze nám pomáhají ověřit si správnost našeho konání. 

Abychom zde nehovořili jen teoreticky, pojďme se společně podívat na konkrétní příklad. Řádným členem naší asociace je společnost XIXOIO, protože je správcem kryptoaktiv a sociální sítí pro firmy, Justice 2.0. 

Tradiční projekt s pevnými cíli je již třetím rokem na trhu.

Projekt prošel v předchozím roce náročnou restrukturalizací a účinnou transformací. Tyto nepopulární, ale mimořádně efektivní kroky odhalily příležitosti, které nyní akcelerují jeho růst.

Projekt zeštíhlil, precizoval plán a nastartoval expanzi.

Nyní XIXOIO rekonstruuje své prostory a dává příležitost novým spolupracovníkům. Jelikož se jedná o příkladnou ukázku správně zvládnuté transformace, rozhodli jsme se, že BACCA společně s XIXOIO připraví sérii workshopů. K certifikačním workshopům, se tak v tomto roce přidávají také témata zaměřená na úspěšně zvládnuté transformační techniky. 

Workshop, který má přidanou hodnotu i pro váš projekt.

Pevně věříme, že projektům, kteří to s tím, co dělají, myslí vážně, se budou podobné zkušenosti hodit. Budeme se bavit o nepříjemných věcech, vystupování z komfortní zóny a posouvání hranic. V případě, že máte o workshop zájem, nebo vás zajímá konzultace související s řešením krizových scénářů týkajících se vašeho projektu, kontaktujte nás.

Rádi pomůžeme.

Rádi pomůžeme
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.