Blockchain Banking Association

Sdružujeme všechny organizace a subjekty, kteří se zabývají praktickým využitím blockchainu v globálním bankovnictví a financích.

Naše role

Jsme nezávislá mezinárodní asociace, která reprezentuje a prosazuje zájmy svých členů na národní i mezinárodní úrovni.

Základy blockchain bankovnictví

Cílem je vytvořit tržní prostředí, kde bude účastníkům poskytována komplexní, decentralizovaná služba při využití moderní technologie blockchainu.

Regulatorní rámec

Jsme partnerem pro účastníky trhu a veřejnou správu včetně regulátora. Konzultujeme, navrhujeme a prosazujeme přijatelná pravidla podporující zdravé tržní prostředí.

Vzdělání a osvěta

Naše aktivity cílí na odbornou i širokou veřejnost, aby co nejvíce z nás blíže poznalo kouzlo a možnosti blockchainu jako moderní technologie budoucnosti.

Vědecký výzkum a analýzy

Perspektivou budoucího širokého využití zkoumáme technologii blockchainu, sledujeme světové trendy a zpracováváme oborové analýzy.

Aktuality

V současné době nabývá na důležitosti otázka související s přesunem hodnot do virtuálního prostředí.
propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami se vznášel duch Boží. 
Tok je flow. Flow se nám hodí sledovat, protože to, co i v dnešní složité době přirozeně…

Videa z konference