O nás

Kdo jsme?

Jsme nezávislá mezinárodní asociace, která reprezentuje a prosazuje zájmy svých členů na mezinárodní i národní úrovni v oblasti využití blockchainové technologie a virtuálních aktiv jako moderních finančních nástrojů.

Během roku 2016 jsme začali sledovat trend přechodu hodnot z klasického „kamenného“ světa do světa digitálního, a to především v oblasti financí a bankovnictví. Postupy, které se velmi rychle stávají trendem, přinášejí celou řadu komplikací, o to větších, že se týkají zcela konzervativních a tradičních oborů. V průběhu let 2017 a 2018 se tento koncept vyvíjel. Právě v oborech, které jsou detailně zmapovány, dochází k největšímu tření přesně v momentě, kdy se zjišťuje, že jejich mapování dosáhlo vrcholu. Vrchol lze spatřovat především v přebujelé regulaci, která již nelogicky paralyzuje sama sebe. V takových případech historicky vždy dochází k transformaci. Transformace začíná divokým obdobím, v němž se principiálně uvolňují tlaky s regulací spojené, přičemž změna, kterou tak způsobí, přitáhne zájem. A právě tento zájem, zájem sílící zejména v oblastech bankovnictví a financí je tím, co stálo u zrodu BACCA - Blockchain Banking Association. Zájem vychází z potřeby analyzovat a následně navrhovat nejprve malé, následně střední a posléze spojené celky související s praktickým využíváním kryptotechnologie v tradičně konzervativních oborech. V roce 2019 došlo k zásadnímu zlomu, který, a to zejména díky praktickým zkušenostem, definoval současnou podobu asociace. Více, než kdy předtím, je nyní zřejmé, že hodnotové finance využívající výhody spojené s veřejnými chainy, jsou zcela zásadní inovací, kterou je povinen přijmout každý, kdo to s podnikáním myslí vážně. Nyní se nacházíme v etapě, kdy smyslem BACCA je pomáhat utvářet nové paradigma. 

 

V co věříme?

Věříme ve funkční postupy, které vycházejí z logiky, že nejprve je nutné formulovat teorii, na ni navázat praxí, postupně ověřovat, jak funguje, uzpůsobit ji na základě zkušeností z trhu a teprve poté procesy účinně a efektivně regulovat. Věříme v zákonitost postupného růstu souvisejícího s budováním nových hodnot. Jsme praktici, kteří vyházejí jak z možností, tak z omezení a souvisejících rizik. 

Věříme, že riziko tak, jak jej známe, se přesouvá do polohy veřejného ratingu.

Veřejný rating se tak stává zcela zásadní veličinou, jejíž ukazatele jsou proměnlivé, ovlivnitelné a plasticky utvářené. Citlivé respektování vycházející z tohoto faktu je základem pochopení skutečné hodnoty veřejného ratingu. BACCA pomáhá firmám v přípravné i realizační fázi procesů souvisejících s přesunem rizik na ratingová hodnocení a postupném naplňování těchto procesů.

 

Co děláme?

Základy blockchain bankovnictví

Cílem blockchain bankovnictví je poskytovat komplexní, integrovanou službu, která je základním kamenem ve vztahu mezi decentralizovanou ekonomikou, budoucností každodenního života a rozšiřováním finanční infrastruktury o nové příležitosti. Pomáháme myšlence transformace klasických bankovních dat z centrálních uložišť na decentralizované, transparentní a nezfalzifikovatelné prostředí blockchainu. Tím bude docházet k postupné transformaci ekonomiky na tokenomiku.

Regulatorní rámec

Konzultujeme, navrhujeme a prosazujeme regulatorní pravidla blockchainových technologií se všemi relevantními stakeholdery. Jsme partnerem pro veřejnou správu i regulátory. Věříme, že aby mohly nové technologie uspět, musí tak učinit ne navzdory, ale ve spolupráci s tradičním světem financí. Součinnost se stávajícími autoritami je podmínkou k akceptaci technologie blockchainu skutečně masovou populací a na následném ekonomickém boomu budou benefitovat všichni zúčastnění.

Vzdělání a osvěta

Pořádáme webináře, přednášky a konference pro odbornou i širokou veřejnost, aby co nejvíce z nás objevilo kouzlo a možnosti moderních technologií budoucnosti se všemi pozitivními atributy, kam řadíme také decentralizaci. Žijeme ve vědomostní ekonomice, která zvýhodňuje ty, kteří mají více znalostí, než ostatní. Našim cílem je zprostředkovat potřebné znalosti širokému okruhu lidí, abychom kontinuálně zvyšovali mimo jiné povědomí o kryptotechnologiích.

Vědecký výzkum a analýzy

Podrobně sledujeme světové i evropské trendy v oblasti blockchainových technologií s akcentem na virtuální aktiva. Ve spolupráci s kapacitami z vědeckého prostředí podrobujeme zkoumání podmínky pro utváření tokenomiky v rámci stávajícího finančního trhu. Na základě našich praktických poznatků poskytujeme informační, analytické, konzultační, právní a další poradenské služby. Naše analytické výstupy také průběžně publikujeme.