Alarmující zprávy pro banky a chytrá doporučení pro bankéře

Po dvou letech studia a rozboru výsledků získaných v praxi jsme dospěli k závěru, že vaše banka patří mezi nejohroženější na trhu. 

Nepodniknete-li okamžité kroky související s přesunem služeb na veřejné chainy, přijdou vaši akcionáři o peníze a možná i o banku jako takovou. 

Vysvětlení

Moderní bankovnictví má základy v ratingu. Přenos důvěry na blockchain vytváří nové trhy. Startérem změny je decentralizace, která ve spojení s investicemi již své chyby odkryla. Na jejich základě došlo k pochopení a korekci. Hlavní téma dneška je proto přenos ratingu z centralizovaných systémů na systémy decentralizované. Pro banky je to zlom. Většina však na něj není připravena i přestože se tématům s blockchainem spojeným věnuje.


Banky doposud neukázaly konkrétní case, kterým převedou své klienty bezpečně do nového prostředí. To je zarážející fakt. Alarmující je však skutečnost, že do této chvíle neidentifikovaly funkční motivaci, která tento přechod reálně umožní.

Jakmile moderní firmy objeví vstup do prostředí, ve kterém otevřeně prokáží kredibilitu ve formě nefalzifikovatelného ratingu své veřejné obchodní adresy na blockchainu, nasměrují klienti své investice výhradně tam. Bankám dnes chybí důvěryhodný case a smysluplná motivace pro klienty, která jim otvírá dveře do prostředí, kde se stávají zákazníky ochotnými hradit poplatky, jež ve starém prostředí nehradí.


Vstupem do moderního bankovnictví je rating adresa a posilování její hodnoty službou, za kterou zákazníci rádi zaplatí. 

Pro velké banky je to výzva. Pro střední a malé definitiva. Přestože v konečném důsledku transformace přináší změnu pouze tím, že “vyvede” rating na blockchain, vyvolává tato změna zájem především u služeb poskytovatelů ratingu (bankéřů, auditorů, právníků, atd.). Demografické zvyklosti vítězí a banky, které transformaci ustojí, nejenže svou pozici obhájí, ale rozvinou ji a posílí. Musí však inovovat. 

To je pro banky výzva dneška. 


K obhájení svých současných a posílení budoucích pozic však mohou, ale také nemusí dospět. Banky, které transformační signály predikované trhem ignorují, postupně skončí. Skončí také ty, které transformaci zahájí pozdě. I kdyby pozdní start následně ufinancovaly (což, jak si za chvíli názorně ukážeme, bude nesmírně drahé), nenajdou vhodné lidi. 

To je pro banky hrozbou dneška. 


V dnešní době lze chytré lidi oslovit výhradně silným tématem. Chytré lidi táhne vize. Vize, strategie a taktika provázaná motivací. Proto nejsilnější investiční záměry jsou ty, které se trh zdráhá přijmout. Tyto inovace však mají největší sílu: “trh se šplhá po zdi trápení”. Vize je hnacím motorem. Chytří lidé chtějí silné téma diskutovat výhradně s lídry svého oboru. 

To je pro banky příležitost dneška. 

K výše uvedenému jsme dospěli na základě následujících souvislostí:

Znáte programovací jazyk Cobol? 

Neradi bychom Vám křivdili, ale domníváme se, že nikoliv. Své závěry zakládáme na domněnce pramenící z předpokladu, že Vám není přes sedmdesát a nejste programátor (závěr je adresován CEO bank, pozn.red.). 

Pokud však náhodou, tento jazyk ovládáte, doporučujeme, dejte výpověď. Odměny nejvyšších manažerů firem jsou kapesným proti tomu, co si jako odměnu za své služby odnáší v těchto časech programátoři ovládající Cobol. V dřevních dobách se Cobol učili nejchytřejší z chytrých. Bylo to téma. 

Proto jsou na Cobolu vystavěny základy velkého množství původních bankovních systémů. Technologie se však neúprosně vyvíjí a zájmy chytrých se posouvají s nimi. Velké banky dobře vědí (na rozdíl od moderních bank vystavěných v posledních 30 letech), jak nákladné je udržet původní systémový provoz. Navíc, programátoři vymírají. Z jedné strany tak banky tlačí nároky vlastních systémů a z druhé trh. Velké banky jsou tedy první, které byly nuceny jednat. 

Některé již zjistily, že elegantním řešením je uchopit blockchain v souvislosti s využitím unikátních možností veřejných adres. Banky si dokáží spočítat úspory související s touto příležitostí. A proto se otvírají. Například Česká Spořitelna již před čtyřmi lety zvolna, v tichosti a postupně investovala do nových technologií. Díky tomu se nyní chytře propojuje s novými lídry. Za služby lídrům poskytuje rating a společně vytváří trh, který obsluhují. 

Elegantně tak převádí na externí systémy hodnoty, které jsou základem společného, moderního a otevřeného bankovnictví. Nejenže tím řeší palčivé vnitřní komplikace spojené mimojiné s regulací, ale současně rozšiřuje svůj rating o služby, které nehradí. Naopak. Získává za ně poplatky. Partnerům se navíc štědře odměňuje. Zprostředkovává jim přístup ke klientům.

Ostatní banky si toho všímají a oslovují lídry také. Většina však nerozumí podstatě, která směnu udržuje v rovnováze. 

Zatímco některé banky pro nové lídry trhu téma mají, většina nikoliv. Nerozumí souvislostem. Některé je dokonce ještě ani nehledají. Banky, které nemají ani téma, ani lidi, jež je v novém prostředí reprezentují, mají nejvyšší čas. Pro chytré lidi, kteří nový trh tvoří je téma prioritní. Proto jsou napřed. Mnohé banky však téma začínají řešit teprve nyní. Bohužel pro ně však lídři, mají tématické začátky již dávno za sebou a bankovní partnery nové éry již vedle sebe. 

Před rokem bylo téma bankovních partnerů zajímavé. Dnes jsou lídři dál. Dokazuje to jednoduchý fakt. Služby lídrů poptávají již také tradiční firmy. Výrobci, developeři, poskytovatelé služeb i obchodníci. 


Pro banky je nyní vhodné dozrát k pochopení, že s prostředím lídrů je v současnosti mohou ještě propojit jejich klienti. 


Toto pochopení, definované chybou, použili jako základ investice Soros s Rogersem v roce 1978. Svět přecházel z analogu na digitál. Trend však sledoval regulace a omezení. 

Investoři se domnívali, že velké společnosti vstoupí na trh a rozdrtí malé firmy, na změnu pružně reagující. Dál proto podporovali obří společnosti. Ty však měly co dělat samy se sebou, na což po velmi krátké době reagovaly velkým propouštěním a mnohé, následně, také bolestným krachem.

Soros s Rogersem chybu správně definovali, rozhodli se jednat a vsadili na růst. Investovali do technologických společností. Investovali v době, kdy firmy již své první zákazníky měly a zároveň ještě potřebovaly kapitál. Investicí získali téma a to včetně lídrů, kteří mu rozuměli. Byl to nejúspěšnější moment jejich spolupráce. 


Mnoho firem a tvůrců moderního bankovního trhu již téma, klienty i kapitál má. Ti zbývající, vzhledem k enormní hodnotě, kterou současným bankám nesou, z trhu rychle zmizí. 


Dveřmi, kterými se vstupuje do světa moderního bankovnictví je digitální identita. Banky to vědí stejně dobře, jako lídři. Lídři trhu s ní proto pracují již od počátku. Jelikož banky s lídry začínají komunikovat až nyní, byli lídři nuceni digitální identitu svým klientům vytvořit sami. Doposud však budovali základy a proto dveře klientům otvírají až nyní. Proto inovativní, moderně uvažující banky, schopné nabídnout lídrům hodnotově směnitelné služby zřejmě, možná přímo ohroženy nejsou. 

Propojení partnerů a klientů na rating adrese, poskytuje všem zúčastněným stranám vysokou přidanou hodnotu. Monetizace ratingu, bezpečnosti, servisu nebo poradenství, třeba investičního, je společným tématem. Jedním z prvních výsledků je tedy logicky case, kdy partneři za poskytnutí digitální identity klienta bankám platí. Díky tomu zákazníky rychle odbaví při vstupu a přivedou na blockchain, kde jej společně obsluhují. Vše podle pravidel tak, jak si to řádná regulace žádá. 


Digitální identita, v návaznosti na demografické zvyklosti, je však v investicích méně využívána a má nižší důvěryhodnost, než si možná většina bank uvědomuje. Velká část klientů proto zásadně upřednostňuje běžný styk tak, jak byla doposud zvyklá. Toto lídři velmi dobře vědí, jelikož jsou nuceni se na zvyklosti, související s potřebami, zaměřovat. 


Prvními skutečně funkčními dveřmi, službou, kterou klienti po vstupu na blockchain prakticky využívají, je nákup výkonnostních security tokenů perspektivních firem. Je to funkční case a motivace pro klienty zároveň.


Lídři proto staví základy privátního nebo firemního ratingu jak na digitální identitě bankovní, tak na kurýrních službách a současně vlastních AML systémech. Výsledky ve formě periodicky aktualizovaného ratingu umisťují na veřejný blockchain. Takto vzniká celosvětově jedinečná, ověřená, transparentní, důvěryhodná a průběžně aktualizovaná, lehce převoditelná rating adresa. 


Ověřené rating adrese, zapsané na veřejném blockchainu, poskytují lídři ve spolupráci s partnery další služby. Služby, které budují rating osobám, firmám, projektům a tokenům. 

Blockchain řešení potřebují důvěryhodný rating. Poskytovatelé ratingu, potřebují blockchain řešení. Proto lídři nastavují jako první case podmínky, na základě kterých poskytují rating právě blockchain řešením. Jsou tak společně s bankami schopni definovat nejzajímavější oblasti tohoto obtížného oboru a vybrat ty s nejslibnějším potenciálem růstu. 

Investiční příležitosti na rostoucím trhu poté monetizují a to přímou implementací do svého, případně partnerského prostředí.

Nástroje pro identifikaci nejzajímavějších blockchain řešení, jsou nyní v začátku, velkou příležitostí zejména pro investiční oddělení bank. Je to základní kámen transformačního posunu nutného pro vstup do prostředí moderního bankovnictví a zároveň investiční příležitost. 

Aby se banky samy dopracovaly k podobným výsledkům, musí hledat téma. Jelikož jsou na začátku, propojují se tak s dodavateli, kteří jsou, bohužel pro ně, také na začátku. 


Zatímco klienti bank zvolna migrují do prostředí tvořeného lídry, banky na změnu nepřipravené se noří do propasti komplikací, neznalostí, vnitřní nekomunikace, nekompetentních rozhodnutí, regulatorních nedostatků, compliance omezení a zvyšujících se finančních nároků dodavatelů, učících se za jejich peníze. 


Na základě výše uvedeného vyvozujeme, že banky v letech 2020 – 2031 zažijí odliv klientů z jedné strany a tlak dodavatelů blockchain řešení, ze strany druhé. Vysoká poptávka po blockchain řešeních způsobí, že budou dodavatelé, po vzoru lídrů, požadovat za své služby astronomické odměny, které se stanou pro mnohé banky likvidační.


Přikládáme doporučení, jehož využitím sníží vaše banka rizika spojená se systémovou změnou v oboru, nastartuje transformaci a vytvoří zisk.


Nakupujte

security tokeny projektů, které vytváří důvěryhodná blockchain řešení. Tokeny prodávejte svým klientům a tím je převádějte na otevřené, důvěryhodné a transparentní blockchainy. Společně s klienty tak realizujete zisk tvořený růstem hodnoty vyvíjených řešení, získáváte přístup k novým trhům a jeho potenci.

Registrujte

klienty na blockchain referal kódech. Kódovaní klienti zůstávají nadále vašimi zákazníky, přičemž získáváte podíly z prodeje produktů a služeb ve formě poplatků. Zajistíte si přístup k ekosystémům, týmům a partnerům. Současně prohloubíte svou důvěryhodnost, jelikož trh hodnotě transparentního sdílení přirozeně rozumí. 

Vytvářejte

produkty určené pro podporu veřejných rating adres jak firemních, tak privátních. Refinancování bankovních úvěrů a jeho přechod na veřejné chainy, vyvolává vysokou poptávku po půjčkách retailu. Retail, si produkty určené k podpoře ratingu vlastní rating adresy rád koupí, čímž vaší bance zajistí nový druh příjmů. 

Realizací těchto tří bodů zajistíte své bance a klientům přístup na veřejný blockchain, jež potřebujete pro společný růst. Následně vstoupíte na inovativní trh, který potřebujete proto, abyste na něm mohli obsluhovat klienty produktem a službou tradičního bankovnictví. Současně snížíte rizika banky tím, že je transparentně rozložíte mezi retail, kterému v novém prostředí poskytnete servis a vytvoříte zisk.


Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.