Česká komunitní síť pro firmy s důvěryhodným ratingem a její růst v roce 2020

Je první den roku 2020. Rok 2020 je ve finančních službách zlomovým. Po několika letech vývoje se určité technologie propadají k bodu mrazu. Podobná situace nastala v souvislosti s internetem na konci devadesátých let.

Moderní krypto-technologické firmy zjišťují, že jim chybí zákazníci, a to i navzdory faktu, že jejich projekty řeší skutečné potřeby. V roce 2020, podobně jako v roce 2000, řada z nich zavře krám. Hodně investorů a dodavatelů přijde o peníze, mnoho projektových týmů přijde o iluze a trh o potenciální řešení. Jsou však projekty, které na nových technologiích stojí, a zákazníci jim za jejich služby platí. Právě takové projekty se v roce 2020 rozjedou na plný plyn. Pojďme se společně podívat na to, proč tomu tak je, a pro přesnost si to ilustrujme na konkrétním příkladu projektu globálního rozměru, který roste v naší české kotlině. 

“Jestliže podnik funguje dobře, akcie nakonec budou následovat”, tvrdí Warren Buffet. 

Známý tržní fenomén, na nějž se lze spolehnout, je v podstatě skutečností, která nám říká, že když si příslušný podnik dlouhou dobu vede dobře, cena jeho akcií (tokenů) vzroste, aby odrážela základní vzrůst hodnoty podniku. Podobně platí, že když podnik dlouhodobě nehospodaří dobře, cena tokenů klesne, aby lépe odrážela jeho skutečnou hodnotu.

Akcie jsou však od tokenů rozdílné.

Akcie nejsou s hospodařením firmy propojené přímo, zatímco tokeny ano. Zjednodušeně řečeno u tokenů je možné velmi rychle zjistit, zdali se projektu vede dobře, nebo zdali je na tom s hospodařením mizerně. Existují způsoby, jimiž se dlouhodobá hodnota společnosti prosadí v nápravě situace, ať jde o jakýkoli směr. Tak například ceny akcií internetu prudce stouply během býčího trhu (podobně jako v roce 2017 kryptoaktiva) a klesly jako kámen, když společnosti nedokázaly vydělávat peníze v dlouhodobém měřítku (stejně jako blockchain projekty dnes).

Podobně se to odehrávalo u velkých společností, které zažily, jak ceny jejich akcií prudce klesly při krachu na burze, a které se okamžitě vzpamatovaly, když trh viděl, že jejich schopnost vytvářet zisk zůstala nedotčená.

Jestliže si chcete koupit akcie nebo tokeny, jejichž cena byla sražena dolů, raději si ověřte, že dlouhodobé hospodaření podniku zůstává stále dobré. Je-li to tak a podnik si dlouhou dobu vede dobře, bude se tak vést i akciím a tokenům. K tomu, aby se cena akcie a tokenů zlepšila, musí podnik dobře hospodařit, a tomu nesmírně pomůže, když je to na začátku výborný podnik. Výborné podniky jako Coca Cola, Disney, Apple či Amazon jsou všechno společnosti, které se vyplatilo nakoupit v době, kdy měly vynikající hospodaření, ale ceny jejich akcií trpěly jednorázovou a řešitelnou komplikací, průmyslovou recesí nebo medvědím trhem. U každé z těchto společností nakonec jejich dobré dlouhodobé hospodaření přinutilo trh s akciemi přehodnotit ceny jejich akcií hezky směrem vzhůru.

Podle jakých indicií tedy výborný podnik poznáte?

Čísla jsou tím podstatným, co je vhodné sledovat. Pokud ještě podnik nemá přímé obchodní výsledky, je moudré věnovat pozornost finančnímu nastavení, jež souvisí s výstavbou takového podniku, jeho správným načasováním a potřebami, které fakticky řeší. Z potřeb lze efektivně odvodit zákaznické skupiny a z nich předpoklad finančních výsledků. Například Amazon definoval potřeby související s internetem na základě primární analýzy. Zadáním bylo vybrat produkt, který se nemění, lze jej distribuovat ve velkých sériích, patří mezi tradiční, a uživatel z jednoho státu si pořídí tutéž kopii jako uživatel ze státu jiného. Internetové knihkupectví bylo na světě a první zákazníci potvrdili správnou definici potřeb uhrazením prodejní ceny a distribučních poplatků.

Zde však pohádka končí.

V koloritu tradičního financování jde o velkou hru, do jejichž pravidel běžný investor jen stěží nahlédne. Je veřejným tajemstvím, že Amazon upisoval první akcie nedlouho poté, co prodal první knihy. Před vstupem na burzu agentury doporučovaly Amazonu cenu pod 10 USD za kus. Bezos však trval na ceně 18 USD. Akcie byly na burzu uvedeny za Bezosovu cenu a nedlouho poté byly prodány. Jak je tedy vidno, hledat rozumnou konstrukci v době býčího trhu na burze a podle ní porovnávat, zdali se jedná o podnik průměrný či výborný, je jako věštit z křišťálové koule. 

Díky tokenům pozná výborný podnik jednoduše i laik.

Pokud by Amazon na své akcie navázal token, bylo by vyloučeno, aby cenu za akcii stanovoval náhodně. Token je totiž ze své podstaty komodita, která je vytvořena za účelem souvztažně vázaným. Hodnota tokenu se proto mění úměrně výsledkům. Výsledkům měřitelným. Měřitelným finančně, ale také například jen kvalitativně, nebo kvantitativně. Výsledky je proto možné transparentně porovnávat nejen v průběhu fungování podniku, ale také během jeho výstavby. Zjednodušeně řečeno. Díky tokenu rozeznáte výborný podnik již podle toho, zdali se mu během výstavby daří plnit plán, zdali během výstavby roste důvěra tokenholderů, zdali realizační team do projektu přitahuje správné lidi a v konečném důsledku také zákazníky. Digitální token vázaný na „výrobu a provoz“ podniku tak dokáže okamžitě informovat tokenholdery o výsledcích, jež jsou při rozhodování o jeho koupi či prodeji zcela zásadní.

Aby to vše fungovalo, stačí vytvořit nabídku a aplikaci: 

A)    NABÍDKU DIGITÁLNÍCH TOKENŮ FIREM VÁZANÝCH NA PROJEKTY

B)    APLIKACI ZAJIŠŤUJÍCÍ SPRÁVU A ANALYTIKU S TOKENY SOUVISEJÍCÍ

Jedno s druhým se tak zajímavě propojuje v potřebách, jenž je vhodné uspokojit. Pokud jste četli náš článek „Německé banky odstartovaly první kolo soutěže o nové finanční trhy“, tak víte, že zájem o digitální aktiva roste jako houby po dešti. Uvědomíme-li si, že token je komodita, která je unikátním digitálním produktem a lze jej chápat jako samostatný autonomní produkt, a současně jako prostředek směny, máme před sebou něco zcela mimořádného. 

Směnit totiž něco digitálního za něco jiného digitálního je vlastně docela logické, srozumitelné a pro banky v dnešní době poměrně jednoduché. Propočítáme-li si k tomu, jaké poplatky jsme ochotni hradit za data, a jaké za transfery peněz, zjistíme, že nejen Německé banky již zřejmě dobře rozumí podstatě směny hodnot a odměňování na nových trzích.

Zde však pohádka končí také pro banky (a nejen pro ty německé).

Jak se říká: ďábel se skrývá v detailu.

Abychom se tedy dobrali meritu věci a byli schopni reagovat na vznikající potřeby související s poměrně jednoduchým řešením, hodí se nám pochopit, co se vlastně za tím řešením skutečně skrývá. 

V první řadě je nutné token emitovat a spravovat. Současně je vhodné lidem zajistit přístup k tokenům, a to v podobě pro ně snadno pochopitelné. Vhodné je také, aby byl token „souvztažně vázán“ k projektům a poskytoval tak aplikacím dostatek primárních informací. Zatímco zdrojem primárních informací je fundament firmy nebo projektu, sekundárním zdrojem jsou provideři. Provideři poskytují formou ratingu dodatečné informace. 

Dodatečné informace, přístup lidí k tokenům a komunikace ve snadno pochopitelném formátu jsou tím ďábelským detailem o kterém zde hovoříme. Nyní si připomeňme název tohoto článku: 

Česká komunitní síť pro firmy s důvěryhodným ratingem a její růst v roce 2020. 

A současně si v krátkosti zrekapitulujme co jsme se doposud dozvěděli: 

  1. definovali jsme schopnost akcií vyrovnat případný propad, patří-li výbornému podniku
  2. vysvětlili jsme si co to znamená, když hovoříme o „výborném podniku“
  3. ukázali si, že výborný podnik lze kvantifikovat a kvalifikovat již v průběhu výstavby
  4. dozvěděli jsme se jaké výhody s sebou přináší digitální token ve srovnání s akcií
  5. na výhody jsme navázali potřeby a výčet sumarizovali konkrétním řešením
  6. osvětlili jsme si jaký je trend v německém bankovnictví včetně důvodů akcelerace 
  7. argumentovali jsme skrytými detaily a v závěru je konkretizovali a prezentovali

Na základě výše uvedeného můžeme s klidným svědomím tvrdit, že zde máme trh, jasně definované potřeby a řešení, které je možné využít pro jejich uspokojení. Řešení má česká značka. Jmenuje se XIXOIO.

XIXOIO má za sebou již třetí rok vývoje u nás v České republice. 

Jak si za chvíli ukážeme, XIXOIO není jen pouhý název. Je to důmyslně promyšlený stroj propojující v sobě tradiční finančnictví, hodnotové bankovnictví a duchovní hodnoty. 

Technologicky reprezentuje dva unikátní tokeny XIX a OIO. Token XIX je vázán k vývoji a provozu krypto_bankovního ekosystému a token OIO k vývoji a provozu plně autonomního softwaru spravujícího penzijní fond. Penzijní fond pro generaci X.

A jak tento stroj vlastně funguje?

Krypto_bankovní ekosystém zajišťuje přísun tokenů vázaných na výborné podniky a autonomní software spravující penzijní fond do nich investuje kapitál. Investice jsou tak výkonnostní potažmo rizikové a zároveň transparentní potažmo ratingované. 

Unikátnost celého řešení spočívá ve využívání predikce růstu hodnoty tokenů v jejich řízené, růstové fázi. Aktiva penzijního fondu tak rostou již v období výstavby výborných podniků. Eliminují se tak případné propady dříve než vůbec mohou nastat.

Pojďme se nyní podívat na konkrétní čísla a funkční moduly.

Krypto_bankovní ekosystém zahrnuje 11 modulů. Plán výstavby je 7 letý a celkové “výrobní” náklady dosahují 250 MIO EUR. Momentálně jsou funkční 4 moduly. Provozovány jsou ve startovním režimu nultého módu a v současnosti již poskytují základní služby: 

1) SOCIÁLNÍ SÍŤ

XIXOIO.COM JE PROFESIONÁLNÍ TOKENIZAČNÍ SÍŤ A UNIKÁTNÍ PLATFORMA PRO EMISI, SPRÁVU, RATING, OBCHODOVÁNÍ A KOMUNIKACI DIGITÁLNÍCH AKTIV. TRANSPARENTNĚ ZHODNOCUJE TRADIČNÍ AKTIVA FIREM, PROJEKTŮ, TOKENHOLDERŮ, RATING PROVIDERŮ A ZÁKAZNÍKŮ PO CELÉM SVĚTĚ. XIXOIO JE KOMUNITNÍ SOCIÁLNÍ SÍŤ PRO FIRMY S DŮVĚRYHODNÝM RATINGEM. XIXOIO BEZPEČNĚ SPRAVUJE FIREMNÍ VEŘEJNÉ ADRESY, AKTIVA A TOKENY NA BLOCKCHAINU UŽIVATELŮM Z CELÉHO SVĚTA.

2)   TOKENPOOL

MOJE XIXOIO JE ULOŽIŠTĚ, SPRÁVCE, ÚSCHOVA KLÍČŮ A HODNOTOVÝCH TOKENŮ PRO BĚŽNÉ UŽIVATELE Z CELÉHO SVĚTA.

3)   PODPORA

BACCA.IO JE PROFESNÍ ASOCIACE VE FORMÁTU MEZINÁRODNÍ BLOCKCHAIN BANKOVNÍ ASOCIACE, KTERÁ REPREZENTUJE, PROSAZUJE A HÁJÍ ZÁJMY ČLENŮ KOMUNITNÍ SOCIÁLNÍ SÍTĚ NA NÁRODNÍ I MEZINÁRODNÍ ÚROVNI, JEDNÁ S VLÁDNÍMI, NEVLÁDNÍMI A OBCHODNÍMI ORGANIZACEMI A ÚČASTNÍ SE LEGISLATIVNÍHO PROCESU A NASTAVOVÁNÍ STANDARDŮ V DANÉM OBORU. 

4)   RATING

IPCO.APP (IPCO – INITIAL PUBLIC COIN OFFERING) JE REGULOVANÝ PROCES EMISE FIREMNÍCH SECURITY TOKENŮ S CELOSVĚTOVÝM RATINGEM (NYNÍ POUZE PRO AUTORIZOVANÉ).

XIXOIO spustila služby v květnu roku 2019 v tzv. nultém módu.

Nultý mód k dnešnímu dni obsluhuje 79 platících zákazníků. Výnosy z poplatků za využívání služeb nultého módu činil v listopadu 2019 celkem 253.711,- CZK. Během tohoto období XIXOIO zobchodovala tokeny v celkové hodnotě 41.913.217,- CZK. V prosinci společnost vyplatila tokenholderům rozdíl v nárůstu hodnoty jimi držených tokenů v celkové výši 6.113.219,- CZK. Hodnota tokenů za období 5/2019 až 11/2019 vzrostla o 71,13%.

Od roku 2017 investovalo XIXOIO do vývoje částku 163.517.119,- CZK. 

Během prvního kvartálu roku 2020 je plánováno spuštění komunitní sociální sítě, na které lze budovat rating vlastní firemní veřejné adresy. Není to nic složitého. Podobně jako dnes budujeme svou identitu na webových stránkách či sociálních sítích typu Facebook nebo LinkedIN, budujeme profesionální identitu své firmy na komunitní síti XIXOIO. Drobným, zato však zásadním rozdílem, je evidence všech důležitých firemních hodnot na blockchainu. 

Podobně jako tomu bylo s informacemi a internetem v devadesátých letech minulého století, dnes přichází řada na hodnoty a blockchain. Podobně jako u internetu na konci devadesátých let prověřilo splasknutí internetové bubliny první vlnu internetových projektů, dnes prochází blockchainové projekty podobným obdobím.

Přežijí jen ti, kteří mají zákazníky.

A právě tento fakt je jedním ze základních objektivních důvodů, díky kterému rostou vyvíjenému českému ekosystému tržby také v roce 2020. Z historie lze velmi dobře předvídat, že odborníci na danou technologii migrují od nefunkčních řešení k funkčním a od průměrných podniků s dobrou vizí k výborným podnikům se špičkovou vizí. Lze tedy očekávat, že v průběhu roku 2020 dojde k mimořádné migraci špičkových odborníků na nové technologie, mimojiné také na blockchain. Protože se výběr funkčních projektů během roku výrazně sníží, zredukují se také nároky inženýrů. Rok 2020 je tak ideálním rokem pro projekty, které mají platící zákazníky.

Jak jsme si již jednou řekli, XIXOIO není jen pouhý název. XIXOIO je důmyslně promyšlený stroj propojující v sobě tradiční finančnictví, hodnotové bankovnictví a duchovní hodnoty. Podobně jako byl Steve Jobs tím, kdo dal firmě Apple název a přidal k tomu logo s nakousnutým jablkem, má i XIXOIO svůj příběh. Než se k němu dostaneme, dovolíme si doplnit pár drobností týkajících se nakousnutého jablka.

V 18 letech si Jobs, údajně, vybral svého guru.

Jednoho dne mu kolem půlnoci zaklepal na dveře. Společně šli do první otevřené hospody, kde mu Jobs u sklenice džusu oznámil, že je vyvolený a že neví co si s tím počít. Po celý Jobsův život mu byli k dispozici různí duchovní vůdci a průvodci. Stáli společně s ním u zrodu aury Apple, jeho symbolu a Jobsova růstu osobního i profesního. Podobně jako se vyvíjel a rostl Jobs, vyvíjely se a rostly také jeho firmy. 

Abychom lépe pochopili důraz na podstatu vycházející ze síly značky a vize s ní spojené, detailně se zaměřme na logiku ukrytou v technologii reprezentované v samostatných tokenech XIX a OIO. 

Základní logika a význam značky XIXOIO byl představen v roce 2018 na First Crypto Banking Conference in The  World pořádané v Praze v Obecním domě. Reprezentují jej čtyři světové strany, symbolika ženy a muže, polibku a objetí, tmy a světla. Obrazem tohoto stavu je monáda, kruh rozdělený vlnovkou na dvě části, tmavou a světlou, přičemž každá obsahuje v nejširší části malý kroužek části druhé. Říká nám, že ve chvíli, kdy jedna složka mohutní, potenciálně již obsahuje druhou, a ve chvíli, kdy dosáhne maxima, v ní přechází. Tak se maximální jang mění v jin, maximální jin se mění v jang,  jejich pohybem vzniká šest energií a jejich projevem je pět prvků Wu-Hsing, které řídí dynamiku „hmoty“, symbolizované jako voda, oheň, dřevo, kov a země (symbolika hmotných konstruktů vycházejících z lidské činnosti, v komunitách reprezentovaných firemním statusem.)

Nyní, na začátku roku 2020, zveřejňuje značka také své dimenzionální logo.

V dimenzích se vesmíry rodí v okamžiku, kdy se sémě – částečka Velkého Jangu – aktivované LOGEM z 12D přenese skrze tenkou membránu, která odděluje Jin a Jang. Sémě se spojí s „částečkou“ Velkého Jinu a vznikne ZYGOTA, která zpočátku velmi rychle roste.

Věda tuto událost nazývá „Velkým třeskem“.

Technicky vzato to však není exploze, ale explozivní růst živého vesmíru. Této 12D energie využívají vysoké duchovní bytosti při tvoření v souladu s vědomím Stvořitele. Pnutí mezi jin a jangem se stává hybným momentem veškerého dění. Je to „boj“ dvou protikladů, které se ale nemohou oddělit, neboť již obsahují zárodek druhého, koření tak vzájemně jeden v druhém. Snaha zvítězit končí přechodem do protikladu, maximální jang přechází v jin a naopak. 

Známe mnoho zcela konkrétních podob těchto tvrzení – například velmi rozzuřený člověk po vybouření často upadá do naprosté apatie, po obvykle orgastickém vzepětí přichází útlum apod. Vlastnosti jangu definujeme jako nebesa, Slunce, mužský princip, otevření, aktivitu, světlo, teplo, lehkost, pohyb, pozitivitu, vzestup, rozptylování, povrch, energie, funkce atd. Vlastnosti jin jsou právě opačné – země, Měsíc, ženský princip, zavření, pasivita, tma, chlad, tíha, nehybnost, negativita, klesání, zahušťování, nitro, hmota, tvar atd. Nic není možné definovat jako něco jangové nebo jinové. Vždy je potřeba vidět vztah, pod kterým se na danou věc díváme.

Je to poselství, které vysvětluje, proč slovo „nepřítel“ v původních jazycích znamená „ten, který vypadl ze společného rytmu“. Už víme, že není z podstaty „zlý“, je jen prostě „mimo“ společný rytmus.

Začátek a konec (XIX a OIO) se skládá z čísla 11 (XI) a 10 (I0), dále pak z 1 a 0. Desátá dimenze – 10D je třetím z božských prostorů. Jeho charakter je určen především SVĚTLEM a VĚDOMÍM. V Desáté dimenzi začíná existovat náš duch. Je to dimenze zrození a domov individuálního vědomí. Kombinace čísel 1 a 0 představuje spojení Něčeho a Ničeho. Desátá dimenze je sama si vědomá entita – Vesmír. Není to však vesmír forem (formy počínají v deváté dimenzi). Očima forem je vesmír zrozen, vyvíjí se, dozrává a umírá (Kosmický den).

Je to dimenze vnější schránky vesmíru, za ní je Prázdnota.

Z perspektivy 11D můžeme vidět miliardy těchto zářivých schránek planoucích v Nicotě. V této schránce jsou stále menší schránky, z nichž každá reprezentuje určitou dimenzi. Pevné jádro je hmota, 3D. Nyní můžeme porozumět modelu Mysteria Svaté Trojice, který uvádí všechny staré civilizace (a od nich to převzala v pokřivené podobně křesťanská církev), podíváme-li se na něj z perspektiv 10D a 11D (Mysterium Svaté Trojice spočívá v tom, že existují „tři Bohové v Jednom“ – Otec, Matka a Dítě neboli Syn-Dcera). Kosmická energie (Duch svatý, Vědomí) je sjednocené pole vědomí Desáté dimenze, zde tvoří vyšší pole informací o věcech minulých a budoucích (UIP – Univerzální informační pole).

Ve stručnosti: Bůh číslo jedna je Velký Jang Jedenácté dimenze, Bůh číslo dvě je Velký Jin, Bůh číslo tři zosobněné vědomí Desáté dimenze, jejich Dítě. Jak „kosmická DNA“, Vesmír obsahuje plán všeho, co je třeba rozvinout během jeho existence.

Tato „DNA“ má jak aktivní, tak pasivní aspekty.

Pasivně je BOŽSKÝ PLÁN, to, „co se stane“. Aktivně je to SÍLA EVOLUCE; ta pohání Božský Plán k jeho završení. Desetirozměrné vědomí nazýváme „Kosmické“ nebo „Kristovo vědomí“, vědomí desetirozměrné bytosti, která může promítnout část své struktury vědomí do lidské formy. Nemusíme tedy považovat za metaforu ono „Já jsem Pravda, Světlo a Cesta“. Desátá dimenze je také Světlem, které je obsaženo ve všem. A konečně je to Cesta domů, zpět ke Stvořiteli. Z 10D je možné promítnout vědomí do kterékoliv formy ve Vesmíru. Jako kaskádu vědomí můžeme promítnout své vědomí kupříkladu do sedmirozměrné formy. Odtud se můžeme promítnout do třírozměrné formy atd. 

Číslo 10 je chápáno jako číslo 1 vzniklé pomocí nuly a až potom redukované na sebe samé, na samý základ hmotné existence. Vznik nuly je datován rokem 458, kdy vznikla v Indii a umožnila tak pracovat s velkými čísly. 

Deset skrytých cest neuchopitelného. Jejich konec je zakotven v jejich počátku a jejich počátek v jejich konci, jako plamen v hořícím uhlí. Neboť Pán je jediný. Není žádný druhý. A před jedním, co napočítáš? Sefer Jecira, doslova „Kniha stvoření“, pozdně starověký kabalistický spis, kdy za autora knihy je považován Abrahám, který žil zhruba 2300 let před Kristem v Chaldeji za vlády Babilonského krále Chammurabiho. V tomto textu mj. čteme: „Deset Sefir bez ničeho,“ tedy samotné, bez „vedení“, bez Tvůrce.

Teprve odtud je cesta až k samotnému začátku našeho bytí.

Teprve v 11D vzniká stvoření a z 12D – Kosmického vědomí – přichází impuls. Ve srovnání s kabalistickým Stromem života původní egyptský Strom života má o ony dvě chybějící sféry více (a to o jednu nahoře a jednu dole). První tři dimenze nám jsou fyzicky přístupné jako bod, plocha a třírozměrný prostor, ve kterém existujeme. Co se nachází nad touto dimenzí, je pro většinu lidí neviditelné a tedy je de facto astrálním světem či ještě výše duchovním. Všechna stará učení týkající se dvanácti dimenzí, považují horní tři prostory za odlišné a umisťují je nad duchovní svět, do Božské úrovně. I v samotné úrovni bytostí se projevují tři úrovně – hmotná, astrální a duchovní. Nejvyšší je přitom obdobou nejnižší, neredukované (aneb Thovtovo „jak nahoře, tak dole“).

V posledních desetiletích dochází ke sbližování vědy (zvláště kvantové fyziky) s okultismem. Současná fyzika pracuje s vícerozměrnými prostory, teorie unitárního pole a supergravitační teorie lze vytvářet pouze v prostorech 10D nebo 11D. Podle teorie unitárního pole pak ve Vesmíru vlastně neexistuje nic jiného, než je základní pole, jež je nositelem všech přírodních jevů. Z takového pole je pak složeno všechno, pod čímž si můžeme představit, že hmotné útvary (částice) jsou jen jakési místní „zhuštěniny“ zmíněného unitárního pole (dávní védové – vědci ho označovali jako pole jednoty). Zmíněné pole je souvisle přítomné v celém prostoru našeho Vesmíru a veškeré objekty v něm pozorované jsou pouze lokálními koncentracemi tohoto pole.

Zatímco se ve hmotné oblasti projevuje Zygota, v duchovní se tvoří Egregory. Univerzální informační pole jsou tvořeny komunitami projevujícími se dnes převážně společnými tématy, projekty, týmy či společnostmi komunikujícími na sociálních sítích. Vznikají tak vícerozměrné hmotné a duchovní prostory reprezentované myšlenkou a produktem. Odsud tedy vzniká nám všem dobře známá vize. Pole jednoty si ve vztahu k dimenzím také můžeme představit jako obří matrjošku, v níž jsou uzavřeny stále menší a menší (ale vibračně hustší) panenky matrjošky. Tyto stále hustší mraky energie jsou v této představě dimenzemi. Monáda, tedy kruh rozdělený vlnovkou, ukrývá ve své polaritě osmou dimenzi.

8D je místo tzv. skupinových duší.

Skupinová duše je shromáždění entit, které spolu fungují jako jeden útvar. Typickým jsou projektové týmy, spolky, oddělení nebo také celé firmy reprezentované jedním brandem. Členové Skupinové duše mohou prorážet do jiných forem v jiných dimenzích. 9D vytvářejí hierarchickou strukturu: „Zformuji se do podoby vědomí planety.“ Pak to uděláme.

Prastaří mágové a alchymisté věděli, že mají-li dojít poznání o fungování Vesmíru, mezi Kosmickým Vědomím (Bohem Stvořitelem) a jejich vědomím nesmí stát žádná překážka. Od pradávna se rodili lidé s určitým nadáním a sílou vedoucí je do světa jasnozřivých schopností, s možností vidět do lidských životů, do budoucnosti i minulosti, vnímáním různých informací – energií a poselství od duchovních průvodců, stejně tak jako od vysokých duchovních bytostí či Boha/ Bohyně samotných. Tato nadání pak posilovali nejrůznějšími cviky a meditacemi na silových místech, podobně, jako již zmíněný Steve Jobs. 

Důležité je uvědomit si, že nešlo o žádné hledače zázraků v temných kobkách, právě naopak. Většinou šlo o horlivé a odevzdané vyznavače Světla. V základech magie (v původním perském významu slova vědění, znalosti) nalezneme pozoruhodnou souhru vědomí a času. Každý vzdělanec věděl, že jeho poznání a bádání pouze přispívá k rozluštění tajemství, které se projeví teprve na konci času, protože poznání postupuje v souladu s růstem. Teprve, když čas, a tedy i vědomí, dosáhne vrcholu, naplní se naše vědění v plné míře v podobě zrealizované vize.

XIXOIO je výborný podnik. Jako nástroj podporující budování skutečných hodnot vázaných na postupný růst, je strukturován dimenzionálně, protože umožňuje skupinovým entitám tvořit stále hustší energetické celky, na ně vázat informační egregory, a utvářet tak ve společném snažení harmonický, transparentní a zdravý svět.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.