Bacca
Crypto-banking Association

profil

Crypto_banking Association

Historie

Během roku 2016 jsme začali sledovat trend související s přechodem hodnoty do digitálního prostředí. Postupy, které se velmi rychle stávají trendem, přinášejí celou řadu komplikací o to větších, že se týkají zcela konzervativních a tradičních oborů. Právě zde, v oborech, které jsou detailně zmapovány, dochází k největšímu tření přesně v momentě, kdy se zjišťuje, že jejich mapování dosáhlo vrcholu. Vrchol lze spatřovat především v přebujelé regulaci, která již nelogicky paralyzuje sama sebe. V takových případech historicky vždy dochází k transformaci. Transformace začíná divokým obdobím, v němž se principiálně uvolňují tlaky s regulací spojené, přičemž změna, kterou tak způsobí, přitáhne zájem. A právě tento zájem, zájem sílící zejména v oblastech bankovnictví a financí je tím, co stálo u zrodu BACCA - Crypto_banking Association. Zájem vychází z potřeby analyzovat a následně navrhovat nejprve malé, následně střední a posléze spojené celky související s praktickým využíváním kryptotechnologie v tradičně konzervativních oborech.

V průběhu let 2017 a 2018 se tento koncept vyvíjel. V roce 2019 došlo k zásadnímu zlomu, který, a to zejména díky praktickým zkušenostem, definoval současnou podobu asociace. Více než kdy předtím je nyní zřejmé, že hodnotové dálnice související s využíváním výhod spojených s veřejnými chainy, jsou zcela zásadní inovací, kterou je povinen přijmout každý, kdo to s podnikáním myslí vážně.

Silnou stránkou BACCA je praktická zkušenost získaná navrhováním, vývojem a provozováním systémů, které reálně uspokojují potřeby vznikající z inovativně aplikovaných konceptů. Zjednodušeně řečeno jsme praktici, kteří vyházejí jak z možností, tak z omezení a souvisejících rizik. Díky tomu získáváme nadhled, který pramení z reálných zkušeností v oboru souvisejících s dosahováním měřitelných výsledků. Díky tomu umíme pomoci každému, kdo nás v inovacích souvisejících s kryptotechnologiemi potřebuje.

 

Hodnota

Hodnotu BACCA - Crypto_banking Association vnímáme především v praktickém uchopení možností, příležitostí a současně hrozeb, které v průběhu implementace inovativních procesů, technologií a konstrukcí potřebují firmy vnímat proto, aby zodpovědně pracovaly s riziky. Riziko tak, jak jej známe, se přesouvá do polohy veřejného ratingu.

Veřejný rating se tak stává zcela zásadní hodnotou, jejíž ukazatele jsou proměnlivé a ovlivnitelné. Citlivé respektování vycházející z tohoto faktu je základem pochopení jeho skutečné hodnoty. BACCA pomáhá firmám jak v přípravné a realizační fázi procesů souvisejících s přesunem rizik pod ratingová hodnocení, tak při jejich postupném naplňování.

Smysl

Věříme ve funkční postupy, které vycházejí z logiky, že nejprve je nutné projít teorií, na ní navázat praxí, ověřit jak funguje, upravit ji a teprve poté procesy účinně a efektivně regulovat. Věříme v hodnotu postupného růstu souvisejícího s budováním skutečných hodnot.

 

Lidé

 
_I6A7477a.jpg

Prezident

Richard Watzke

Studium trendů spojených s demografickými možnostmi a z nich vycházejících potřeb, je jeho hnacím motorem, jehož smysl pramení z nacházení cest, jenž je uspokojují. Posledních deset let vytváří obchodní systémy, které monetizují budoucí potřeby nastupujících generací. Nyní pracuje na vytvoření Krypto_bankovního Ekosystému, který propojuje firmy s bankami a fintech řešeními na bázi nových technologií. Praktické zkušenosti, které získává v reálném podnikání, tak poukazují na konkrétní nedostatky, které prostřednictvím asociace, řeší. Je autorem knihy Tokenizace - Jak získat a chytře využít kapitál od investorů na blockchainu, je ženatý a má syna.

 

Praxe

Richard Watzke Europe, s.r.o.
2013 - doposud

XIXOIO, a.s.
2017 - doposud

BACCA, Crypto_banking association 2018 - doposud

Aktivity, praxe

XIXOIO, YpsilonBank, LawHodl, IGORCARD - autor
BACCA, IPCO, Rolltoo, eezzu+, XIXFIX - autor
Česko-Slovenská Tokenizace 2019 - 2022 - autor • Token XIX a Token OIO - autor • Tokenizace - kniha - 2018 - autor

Působiště

• Praha, Česká republika

 

 
_I6A7064.jpg

tisková mluvčí

Iva Špačková

Vystudovala VŠE v Praze. Při studiu pracovala jako redaktorka týdeníku Ekonom a následující dva roky jako tisková mluvčí pražské burzy. Na přelomu tisíciletí si vyzkoušela práci ekonomické reportérky televizního kanálu TV3.

Následně působila v ekonomické redakci iDNES.cz, pak v MF DNES, po dvou letech se vrátila do on-line ekonomického týmu, který od jara 2012 vedla. Od podzimu 2014 pracovala dva roky v magazínu Test MF DNES a spolupracovala s Českou televizí na pořadech Černé ovce a Sama doma.

V roce 2016 přestoupila do společnosti Economia, kde přispívá do redakcí Aktuálně.cz, iHned.cz a Hospodářských novin, od srpna 2019 působí na pozici Tiskové mluvčí BACCA, Crypto_banking Association.

 

Praxe

tisková mluvčí pražské burzy
1998 - 2000

TV kanál TV3
2000 - 2002

iDNes.cz, MF DNES, Česká televize 2002 - 2016

Aktuálně, iHned, Hospodářské noviny 2016 - 2019

BACCA, Crypto_banking association 2019 - doposud

Aktivity, praxe

• komunikace v ekonomických titulech, retail
• znalost finančních konglomerátů

Působiště

• Praha, Česká republika