KNIHA ČESKO-SLOVENSKÁ TOKENIZACE 2019 AŽ 2023

Nová kniha od Richarda Watzke s názvem TVŮJ DŮCHOD je ČESKO-SLOVENSKÁ TOKENIZACE 2019 až 2023, je o vzájemně propojeném motivačním procesu, jehož základem je mnohostranný obchodní systém umožňující všem zúčastněným stranám realizovat zisk, kterého využití vyrovnává důchodový deficit Česko-Slovenska, související s odchodem silných ročníků, tzv. generace X, na zasloužený odpočinek. 

Mnohostranný obchodní systém je moudré aktivně podporovat, protože jeho výkon slouží Česko-Slovenskému národu, jemuž přináší významnou a unikátní výhodu v rámci celé Evropské unie. Českému a Slovenskému národu přináší skutečné bohatství. Podpora aktivit souvisejících s bohatstvím našich národů je historickým faktem, protože řeší socioekonomický status našich zemí nejen ze střednědobé, ale také z dlouhodobé perspektivy. Vzájemně vyvážené motivace všech stran jsou základem výkonnostního růstu. Růstu na kterém profituje doslova každý z nás.

SAVE THE DATE

Kniha ČESKO-SLOVENSKÁ TOKENIZACE 2019 AŽ 2023, TOKEN XIX A OIO, vychází 18. dubna 2022.

TOKEN XIX

Základem ČESKO-SLOVENSKÉ TOKENIZACE 2019 AŽ 2023 je mnohostranný obchodní systém propojující firmy, investory, banky, rating providery a stát. Vzniká tak složená vlastnická struktura systém providerů.

Akcelerátorem ČESKO-SLOVENSKÉ TOKENIZACE 2019 AŽ 2023 je kampaň TOKEN XIX a OIO.

TOKEN XIX je vázán k výkonu mnohostranného obchodního systému. Systém provideři získávají výnosy z poplatků a success fee z realizovaných obchodů. TOKEN XIX převádí ekonomii, reprezentovanou identifikačním číslem osoby a papírovou dokumentací na tokenomii, reprezentovanou digitální identitou a digitálními kontrakty.

TOKEN OIO je vázán k výkonu privátního penzijního fondu. Fond je integrován v mnohostranném obchodním systému. Unikátností fondu je výhradní právo nákupu firmami emitovaných tokenů ve fázi GENESIS, za startovací ceny. TOKEN OIO převádí výnosy definované rizikem a úrokem na růst, definovaný hodnotou a ratingem.

Řízený růst firemních hodnot transformovaných na token, je výkonnostním aktivem penzijního fondu.

V knize naleznete fakta související se skutečným stavem našeho současného finančnictví, jeho výkonem a potenciálem.

  • Získáte přehled o tom proč poradci jako Gartner či Accenture sledují index disruptability a proč je rok 2021 pro mnohé firmy limitní.
  • Zamyslíte se nad plánem Evropské komise regulovat soukromý kapitál prostřednictvím bank a možnostmi, které z toho plynou.
  • Odhalíte příležitost růstu, spojenou s unikátní motivační rovnováhou, včetně praktického a funkčního řešení ověřeného v praxi.
  • Zjistíte, jak si stojí Česká a Slovenská republika s konkrétním plněním cílů souvisejících s důchody pro nejpočetnější generaci X.
  • Seznámíte se s lidmi, jejichž působení, myšlení, jednání či nejednání, naše finance dnes přímo ovlivňuje a to včetně příkladů.
  • Objevíte reálné možnosti, které světu financí přináší internet věcí a nástroje, jež můžete využít pro svůj vlastní růst již nyní.
  • Dozvíte se jakou má Česká a Slovenská republika momentálně ve financích unikátní výhodu a jaké kroky k jejímu využití podnikáme.

Kniha je určena odborné veřejnosti a má formát vyprávění, srozumitelný i čtenářům bez větších finančních znalostí.

Kniha popisuje současný stav evropského a lokálního finančního ekosystému. Navazuje na něj praktickým řešením vycházejícím z příležitosti a možnosti transformovat analogovou ekonomii na digitální tokenomii.

Svým praktickým pojetím zohledňuje již aktuálně prováděné kroky, jejichž cílem je digitalizace a využívá je. Historicky vždy, byl největší růst založen na pochopení příležitosti související se změnou systému.

V současné době je rozvoj těchto systémů financován z různých zdrojů. Proto je v tomto “hluku” pro laiky těžké rozeznat skutečně inovativní, funkční a pro společnost vysoce přínosná řešení.

V knize objevíte konkrétní, výsledky podložený a funkční systém, na jehož růstu můžete osobně profitovat. Analyzuje, popisuje a srozumitelným vyprávěním dokumentuje veškeré myšlenkové procesy související s návrhem, vývojem a výstavbou mnohostranného obchodního systému.

Systému, který umí emitovat, distribuovat a spravovat digitální aktiva s “plovoucím” ratingem.

Naše dvě země jsou v oblasti digitalizace a souvisejících možností s ní spojených daleko. Navazujeme na tuto práci našich lidí systémem, jehož vlastníci jsou, společně se státem a partnery, také běžní občané.

Procházíme mimořádným obdobím.

Stáváme se bohatou a světově významnou zemí schopnou spolupracovat?

Generace X a důchody jsou příležitost.

ČESKO-SLOVENSKÁ TOKENIZACE je řešení.

Kniha ČESKO-SLOVENSKÁ TOKENIZACE 2019 AŽ 2023, TOKEN XIX A OIO, je určená široké i odborné veřejnosti. Smyslem publikace je obeznámit čtenáře s touto výjimečnou příležitostí a umožnit mu aktivně se podílet na její monetizaci. Díky vyprávění a praktickému uchopení je kniha čtivá a přináší informace ve formátu, který je srozumitelný i pro člověka s naprostými finančními základy.

Bonus:

Soundtrackke knize Česko-Slovenská Tokenizace 2019 až 2023 je také o ratingu.

Vznikl výběrem skladeb na základě ratingu. Aby byla relevance skladeb systémově validní s tématikou knihy, vybrali jsme 4 významné osobnosti. Světově významného finančníka, architekta, ředitele a manažera. Jelikož tokenizace je systémová konstrukce, použili jsme na těchto významných osobnostech postup IPCO (Initial Public Coin Offering), na základě kterého jim byl vytvořen hudební rating. Rating vycházející z klíčových slov.

Na základě ratingu vznikla 4 CD s názvem Understars – |Consistency|System|Creativity|Sapience| – CSCS.

V knize zjistíte jak náročné je hudební rating vytvořit, jaké procesy jsme k tomu využili a na vlastní uši si ověříte, jak hodnotový rating převedený na hudbu funguje.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.