Bacca
Crypto-banking Association

.

Aktuality

TOKENCAST # 1 - Proč je Česká republika finanční lídr EU?

Česká republika se vyhne krizi tím, že transformuje stávající firemní úvěry vázané papírovými smlouvami k dluhu, na digitální tokeny vázané k hodnotě.

Nahradí „hloupé“ peníze za „chytrá“ aktiva. Na tato aktiva peníze následně opět elegantně naváže. Prostor pro růst vzniká ušetřením ekvity a marketingu.  

Chytré aktivum rozkládá rizika s dluhem související na retail a současně umožňuje tokenholderům a firmám aktivně komunikovat na finanční sociální síti. 

Firmy šetří obrovské množství peněz a získávají zákazníky. Banky rozkládají rizika a získávají prostor pro růst. Stát získává nástroj pro akvizici firem z EU. 

 Mluvit na konferencích o inovacích, mnohdy nesmírně nákladných a hodnotit skutečný impact související s novými zákazníky jsou dvě zcela odlišné věci. 

 Většinou dnes zažíváme to první. Proto se budeme v našem novém seriálu TOKENCAST věnovat inovaci, která firmě přivádí jak kapitál, tak nové zákazníky. 

 Milionové investice do projektů, jejichž cílem je přivést nové zákazníky se musí vrátit. Jedna věc je měřit je a druhá, efektivně jejich vedení plánovat a vytvářet zisk. 

Vždy je vhodné dopředu vnímat, jaký je skutečný dopad takové investice. Současně potřebujeme rozumět všem faktorům, které ji ovlivňují na její cestě. 

 Cesta zákazníka a s ní související produkt ústí do podoby konkrétně naplněných zákaznických potřeb. Teprve zde vzniká návratnost. Zkrátka, musí to mít ROI. 

 Pokud inovujeme úspěšně, je vhodné nabídnout pomocnou ruku všem účastníkům trhu. Jednoduše řečeno: umožníme růst druhým a vyrosteme společně. 

 Jednoduché paradigma, které zná každý, kdo chce dosáhnout kýženého výsledku ve spolupráci s dalšími lidmi. Skvělá zpráva pro nás všechny je, že to jde. 

 Firmy, zákazníci, banky, obchodníci a stát, dokáže ve spolupráci skutečné zázraky. Koneckonců historie již mnohokrát ukázala, jak velcí my Češi jsme.

 „Máme před sebou dlouhé, růstové a plodné období. Česká republika získává zásadní výhodu před ostatními zeměmi. Stáváme se finančním centrem EU. Pomáhá nám odchod Británie, díky kterému se pozornost zaměří na tu zemi, která přinese do unie skutečně efektivní inovaci. Skutečná inovace vždy vyvolává růst a zájem“, zdůrazňuje Richard Watzke.

Tokeny jsou chytré.

Firmy získávají peníze i zákazníky.

Jaký je tedy rozdíl mezi úvěrem, kterým firmy získávají peníze na svůj další rozvoj v bance a kapitálem, který nabývají moderní cestou, takzvanou tokenizací? 

Z úvěru získávají firmy peníze od jednoho investora, banky, které řeší likviditu. Tokeny jim však kromě likvidity od mnoha různě velikých investorů pomáhají navíc přivádět také nové zákazníky.

Tokenizace vyměňuje peníze za digitální aktiva, která fungují na blockchainu. Blockchain je široká decentralizovaná síť, která uchovává různá data, například informace o tom, kdo, kdy, v jakém objemu a za kolik investoval do firmy své peníze a může v ní být zaznamenáno i to, co za to investor získá.

Zjednodušeně se těmto databázím říká účetní knihy. Jejich významnou výhodou je, že údaje v nich zanesené nelze falšovat díky použitým kryptotechnologiím a stále rostoucímu počtu míst, která si vzájemně potvrzují platnost zanesených údajů.

Nemožnost falšovat zanesené údaje zvyšuje v očích veřejnosti důvěryhodnost firem, které se na blockchain zapíší. Na blockchain je například také možné pomocí takzvaných smart kontraktů (chytrých kontraktů) zanést termíny plnění jednotlivých fází projektu, na nějž podniky či obce potřebují od investorů získat kapitál.

Velcí či malí investoři se tak mohou už od počátku spolehnout na to, že společnosti myslí své sliby vážně.

V průběhu vydávání tokenů tak firmy informují veřejnost a investory o tom, jak se jim daří plány plnit. Transparentnost celého procesu posiluje vztah mezi investorem a tokenizovanou firmou.

"Pokud firma transparentně komunikuje se svými investory, dokáže je nadchnout pro svůj projekt. Plní-li své sliby včas, garantuji vám, že z investora se v průběhu celého procesu stane fanoušek, který jí odpustí i chyby, jež jsou součástí jakéhokoliv podnikání. Z fanouška se tak stává zákazník firmy, který užívá její služby a doporučuje je také svým známým," říká prezident krypto-bankovní asociace BACCA Richard Watzke.

Firmy, které získají kapitál pomocí tokenů současně podle něj ušetří obrovské výdaje za marketing.  "Když si půjčíte peníze v bance, tak poté, co vybudujete projekt, musíte použít drahé marketingové aktivity na to, abyste získali to hlavní, o co v celém podnikání jde - zákazníky. Pomocí tokenů je získáváte rovnou," dodává Richard Watzke.

Tokenizace je proces, který má vyváženy všechny motivace nutné proto, aby tato změna mohla být uskutečněna. Tyto motivace startují další kolo růstu firmám, zákazníkům, bankám, obchodníkům i státu. 

V audiu od prezidenta BACCA se dále dozvíte: 

Proč se zrovna Česká republika stává novým finančním lídrem EU?

Jakým konkrétním způsobem může Česká republika v krizi růst? 

Jsou podobné inovace realizovatelné, existuje příklad v historii? 

Je technologie blockchain tím, co nahradí klasické peníze? 

Sledujete signály vyžadující změnu napříč společností?

Jaké jsou skutečné motivace zúčastněných stran? 

Věříte, že se tato změna skutečně uskuteční?  

BACCA.io